Kontakt

Kde sídli Veselakniha.sk?

Adresa: Húskova 1292/69
040 23 Košice-Sídlisko KVP

Telefón: 0907 138 602

E-mail: veselakniha@veselakniha.sk
Zodpovedný vedúci: Tomáš Hanudel

IČO: 52039951
DIČ: 1124914857 – Nie sme platitelia DPH

Bankové spojenie: VÚB Banka, a. s.
IBAN: SK10 0200 0000 0041 5775 3156
BIC: SUBASKBX


Zápis v registri: Podnikateľ je zapísaný na Okresnom úrade v Košiciach, odborom živnostenského
podnikania pod číslom 820-86738
Prihlásenie